Wat doen wij

Objectbeveiliging
Bouwbeveiliging
Havenbeveiliging
Retail
Receptiedienstverlening
Mobiele Surveillance
Evenementenbeveiliging

Als klant mag u de verwachting hebben dat uw bedrijf 24 uur per dag, 7 dagen per week beveiligd kan worden tegen brand, inbraak en vandalisme. Die zekerheid wordt u geboden door Europe Top Security. Objectbeveiliging kan geleverd worden voor langere of kortere perioden.

De ETS beveiligers zijn in staat om op een klantvriendelijke manier, bewust van hun beveiligingstaak hun werkzaamheden uit te voeren. Zij vervullen de rol van gastheer/vrouw, maar verliezen hun rol als beveiliger niet uit het oog. Daarnaast zijn zij in staat afwijkend gedrag te herkennen en zo in een vroegtijdig stadium passend, zowel preventief als repressief, op te kunnen treden.

Doet er zich iets verdachts voor dan schakelen zij snel en grijpen op gepaste wijze in. Zij kunnen risico’s goed in schatten, waarbij ze rekening houden met de gevoeligheden en ontwikkelingen in de maatschappij/omgeving. Tegelijkertijd zorgen zij ervoor dat medewerkers en bezoekers van uw locatie(s) zich welkom en veilig voelen. Wij zorgen ervoor dat de beveiligers op de hoogte zijn van alle door u geformuleerde uitgangspunten/richtlijnen en dat zij hiernaar handelen.

In de bouwsector is nog steeds frequent sprake van criminaliteit zoals diefstal, verduistering en vernieling plaats. Er worden dan ook steeds meer bouwterreinen permanent of tijdelijk bewaakt waarbij oplossingen worden aangedragen zoals het gebruik maken van opslagcontainers, inzet van bouwbeveiligers in de nachten of het plaatsen van (tijdelijke) camerasystemen .
Europe Top Security wil u daarbij graag van dienst zijn.
Als onderdeel van het complete pakket aan bouwbeveiliging leveren wij de volgende diensten:

  • Fysieke controle en naleving op de toegangscontrole tot het bouwterrein.
  • Objectbeveiliging (24 uur, 7 dagen per week. Ook ad-hoc)
  • Camerabeveiliging

Sinds 1 juli 2004 dienen havenbedrijven op last van de Europese autoriteiten te voldoen aan strenge veiligheidseisen. Deze zijn onder andere vastgelegd in de ISPS-code (International Ship and Port Security code) . Met de invoering van de ISPS-code in 2004, is de beveiliging van zeehavens naar een hoger niveau gebracht.
Door de aanhoudende terreurdreiging zijn de veiligheidseisen in transport en logistiek drastisch aangescherpt. De havenbeveiligers van Europe Top Security verrichten beveiligingswerkzaamheden bij havenbedrijven, op schepen of voor andere haven gerelateerde activiteiten om deze met name te beveiligen tegen criminaliteit en terrorisme. Hierbij ligt de nadruk op de controle van personen- en goederenverkeer, waarbij de internationale richtlijn ISPS-code en de Nederlandse veiligheidseisen de uitgangspunten zijn.

De preventieve werking van een winkelsurveillant binnen een winkel of winkelcentrum zorgt voor een vermindering van fraude en diefstal. Tevens groeit het veiligheidsgevoel bij uw klanten, maar zeker ook bij uw eigen personeel.
Beiden zijn binnen uw onderneming zeer belangrijk. U wilt dat uw personeel zich prettig voelt en daardoor gemotiveerder is. De klanten moeten klanten blijven!
Door snel maatregelen te treffen kunnen ongeregeldheden en diefstallen in winkels sterk worden verminderd. Dit kan zowel op preventieve als repressieve basis.
De beveiligers van Europe Top Security zullen met hun aanwezigheid klanten en personeel een veilig gevoel geven.
De beveiligers zorgen bij aanhouding voor de juiste procedure zoals het doen van aangifte bij de Politie. Een winkelsurveillant van Europe Top Security is (met inachtneming van de daarvoor gestelde wettelijke bepalingen) bevoegd tot:

  • Het verrichten van een aanhouding.
  • Het uitvoeren van een tassencontrole.
  • Het uitvoeren van een kassacontrole.
  • Het visiteren.
  • Het ontzeggen van de toegang.
  • Het toepassen van cameratoezicht (CCTV).

Bij veel bedrijven en organisaties vormen de ontvangstruimte en de servicebalie het eerste contactmoment voor bezoekers en gasten. Het is dus niet zo vreemd dat de heer of dame achter de servicebalie, de persoon die receptiediensten verleend, medebepalend is voor de eerste indruk en de beeldvorming. Zowel voor uw medewerkers als voor gasten is een vriendelijke en vlekkeloos draaiende receptie van groot belang.

De receptionistes van Europe Top Security zetten zich elke dag in om medewerkers en gasten een warm welkom te heten.
Gebouwen zijn steeds meer een ontmoetingsplek en flexibelwerken wordt steeds vaker de norm. Dit vraagt om een nieuwe benadering van receptiediensten om mensen te ontvangen en te ondersteunen in hun werk.

In de avond, nacht en in het weekend kunnen wij met professioneel toezicht door onze mobiele surveillancedienst mogelijk onraad in een vroeg stadium signaleren en daar actie op ondernemen. Onze beveiligers van de mobiele surveillance zijn gediplomeerd, getraind en hebben ruime ervaring in het uitvoeren van allerlei werkzaamheden.

Europe Top Security levert mobiele surveillance diensten voor collectieve surveillance, controle, begeleiding en alarmopvolging.
Dankzij onze kennis en uitgebreide ervaring, zijn onze beveiligers van de mobiele surveillance nauwkeurig op de hoogte van hun takenpakket en zijn zij voor uiteenlopende trajecten op alle voorkomende situaties goed voorbereid.
Onze mobiele surveillanten verzorgen naast alarmopvolging onder meer open- en sluitrondes van uw bedrijfspand en verrichten aanvullende controlerondes.

Vanuit onze dochterorganisatie Europe Event Security verzorgen wij voor u een veilige omgeving op en rond uw evenement.
Een veilig evenement waar bezoekers zich welkom voelen, dat is waar Europe Event Security in gespecialiseerd is. Onze medewerkers zijn erin getraind om de wens van de opdrachtgever, de veiligheid en de beleving van de bezoekers optimaal met elkaar te combineren. Waardoor u met een goed gevoel terug kunt kijken op uw evenement.
De focus van Europe Event Security ligt hierbij op de zakelijke markt en sportevenementen.

Crowdmanagement en planvorming
Ons dienstverlening is uitgebreider dan alleen het leveren van evenementenbeveiligers. Nog voordat het evenement begint staan wij graag voor u klaar. Wij weten alles van crowdmanagement en zijn helemaal thuis in het maken van veiligheidsplannen en beveiligingsplannen. Ook kunnen wij u helpen in het vergunningsaanvraag traject bij de lokale overheid. We denken graag met u mee en we zijn altijd bereikbaar als u advies nodig hebt.

Meer informatie over evenementenbeveiliging>>

Nieuwsgierig geworden?

Neem vrijblijvend contact op!

Wij helpen u graag verder en zoeken samen met u naar een passende beveiligingsoplossing!